Epistolaire bijval van Hedwig Speliers

'Om het even waar ik je magnifieke ja magnificente dichtwerk opensla, word ik verrast door je rijke beeldentaal, door je tintelende taalwendingen, door je voldragen klank en de talrijke rijke betekenissen. Bedekte termen is een lyrische gebeurtenis, een taalfeest. Pasen op zijn best.'