Alain Delmotte op De Schaal van Digther


Criticus Alain Delmotte wijdt op het literaire e-zine De Schaal van Digther zeer uitgebreid aandacht aan Bedekte termen:

https://digther.blogspot.com/2024/01/stel-liever-scherp-op-het-eigensoortig.html

Hettie Marzak op Meander


Op het literair e-magazine voor Nederlandstalige poëzie Meander een recensie waarin de bundel Bedekte termen een aangename bejegening door Hettie Marzak ten deel valt.

https://meandermagazine.nl/2023/09/bert-bevers-bedekte-termen/

Dietske Geerlings op Tzum


Dietske Geerlings wijdde op het literaire magazine Tzum een doorwrochte bespreking aan Bedekte termen.

https://www.tzum.info/2023/09/recensie-bert-bevers-bedekte-termen/

Richard Foqué op De Boekhouding


Op De Boekhouding, een blog van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, lovende woorden van Richard Foqué over Bedekte termen.

http://deboekhouding.blogspot.com/2023/09/bedekte-termen.html

Marc Bruynseraede op Mappalibri


Mappalibri
besteedt bij monde van Marc Bruynseraede onder de titel Bert Bevers: Met niet zoveel woorden aandacht aan Bedekte termen. Een citaat: ‘Bert Bevers’ gedichten zijn waarnemingen en beschrijvingen maar evenzeer bevragingen en onderzoeken naar de ondergrond van het bestaan. Af en toe simpel, langs de neus weg, maar soms ook mysterieus en peilend naar de diepte van wat verborgen is.’

http://mappalibri.be/?navigatieid=61&via_navigatieid=17&recensieid=10161

Epistolaire bijval van Frans Deschoemaeker

'Wat klinkt het woord ‘bundel’ klein, schraal bij dit opus, dat ik een ‘boek’ belief te noemen. Bedekte termen verdient het mondjesmaat gelezen te worden, op de maat van de dagen, de getijden, de seizoenen, almanaksgewijs. Het boek bezit een thematische oeverloosheid, maar tevens een compactheid die mij een balsem voor de ziel is, wanneer ik het hedendaagse poëzielandschap overschouw (wanneer ik bijvoorbeeld mijn Poëziekrant doorblader), want wat hebben al die jonge dichters en dichteressen van vandaag toch veel woorden nodig!'

 

Suara suara dari utari


Catatan harian dari seorang yang pertama lahir. Zo luidt de titel van het gedicht Dagboeknotitie van een eerstgeborene, uit Bedekte termen, in het Indonesisch. De vertaling daarvan, door Albert Hagenaars en Siti Wahyuningshi, verscheen op Suara suara dari utari, een blog waarop Nederlandse en Vlaamse poëzie in het Indonesisch verschijnt. Dempet, 23 augustus 2023.

https://puisibelanda.blogspot.com/2023/08/bert-bevers.html

JACE van de Ven over Bedekte termen


JACE van de Ven besteedt op het magazine Brabant Cultureel ruimhartig aandacht aan Bedekte termen. ’s-Hertogenbosch, 29 juli 2023.

https://www.brabantcultureel.nl/2023/07/29/__trashed-7/

Epistolaire bijval van Victor Vroomkoning

Bedekte Termen is een bijbel gelijk, kloek naar vorm en inhoud. Ik kan er elke dag uit brevieren, in verwijlen als een Benedictijner monnik. Caleidoscopisch van hier naar daar, van ver naar dichtbij. Ik weet niet hoe lang je hierover hebt gedaan, hoelang je er over deed alle woorden in dezelfde strenge mal te gieten. Ik weet ook niet of dit magnum opus uit brokken en stukken tot één geheel verrees zoals Bach zijn Passie smeedde, maar ik vind het een bewonderenswaardige bundeling van een dichter die rijp en kundig en ook wel wijs geworden de wereld aan zich voorbij laat trekken.’

Epistolaire bijval van Philippe Cailliau

'Jij hebt wel een unieke stem in de Nederlandstalige poëzie (verworven), weet je dat? Ik ken in de Vlaamse en Hollandse poëzie niemand die schrijft zoals jij (ik heb daarnet zitten grasduinen in de Verzamelde Gedichten van H. H. ter Balkt omdat Jace van de Ven in Brabant Cultureel vindt dat jij met Ter Balkt verwant bent, maar ik vind die verwantschap toch niet terug hoor. Zoals jij schrijft, Bert, zo schrijft niemand in ons taalgebied. Ik vind je poëzie prachtig. Tien keer kan ik een gedicht van jou lezen, en dan lees ik het telkens nog anders. Het is gewoon schitterend, wat je schrijft. En dan de strakke strofevorm van 2-2-2. Die volgehouden discipline, het is een meesterlijke gave.'

Nummer 6


Even een aardig plaatsje in de categorie poëzie van de bestsellerslijst van Amazon, nog voor de verzamelde gedichten van John Berryman!

Epistolaire bijval van Hedwig Speliers

'Om het even waar ik je magnifieke ja magnificente dichtwerk opensla, word ik verrast door je rijke beeldentaal, door je tintelende taalwendingen, door je voldragen klank en de talrijke rijke betekenissen. Bedekte termen is een lyrische gebeurtenis, een taalfeest. Pasen op zijn best.'

Epistolaire bijval van Frans Budé

'Wat een literair genot om in Bedekte termen te  brevieren. Het is een rijk portret van beelden, klank en kleur  uitgeschilderd in een eigen metrische stijl. Als lezer leer je de dichter kennen, die in een aansprekende stijl geregeld een inkijk in diens eigen ziel geeft. Hoe hij naar de wereld kijkt, het menselijk handelen door alle tijden heen observeert, doordringt in alle aspecten van het mens-zijn, fijnzinnig de vinger legt op gebreken bij het menselijk handelen, maar evengoed de loftrompet steekt over het kleine alledaagse. Met Bedekte termen heb je iets groots neergezet, dit is poëzie met grote zeggingskracht.'


In de zomer van 2023 verscheen de verzameling Bedekte termen, waarvoor Bert Bevers 366 gedichten schreef, voor elke dag van het jaar (ook als het een schrikkeljaar is) een gedicht:

https://www.amazon.nl/dp/B0C8QW1G9N