Marc Bruynseraede op Mappalibri


Mappalibri
besteedt bij monde van Marc Bruynseraede onder de titel Bert Bevers: Met niet zoveel woorden aandacht aan Bedekte termen. Een citaat: ‘Bert Bevers’ gedichten zijn waarnemingen en beschrijvingen maar evenzeer bevragingen en onderzoeken naar de ondergrond van het bestaan. Af en toe simpel, langs de neus weg, maar soms ook mysterieus en peilend naar de diepte van wat verborgen is.’

http://mappalibri.be/?navigatieid=61&via_navigatieid=17&recensieid=10161